معرفی خدمات "اطمینان شرق" در زمینه

مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل و ایموس

ما آماده ارائه خدمات ویژه و تخصصی در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری یا SEM با نرم افزارهای لیزرل (Lisrel) و اموس (Amos) می باشیم. در وب سایت ما از مطالب آموزشی بهره ببرید، محصولات ما را مشاهده و در صورت نیاز خریداری نمایید و در صورتی که نیاز به تحلیلگر خبره و مطمئن معادلات ساختاری داشته باشید، کافی است به ما تلگرام یا تلفن بزنید.

امیدواریم بتوانیم به عنوان یک شرکت آماری دانش محور نقش خود را در زمینه ارائه خدمات تخصصی تحلیل آماری و معادلات ساختاری به خوبی ایفا نماییم.

اهم خدمات آماری ما به قرار عناوین زیر می باشد. ضمنا در ادامه با ویژگی های منحصر به فرد این شرکت، و همچنین انواع تحلیل هایی که با لیزرل و ایموس می شود انجام داد آشنا خواهید شد:

 ویژگی های شرکت آماری اطمینان شرق

 • دارای گواهینامه صلاحیت از مرکز آمار ایران (تصویر روبرو)

 • دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت (قابل مشاهده در پایین صفحات سایت)

 • دارای نماد ساماندهی از وزارت ارشاد (قابل مشاهده در سایت اصلی شرکت)

 • تحلیلگرانی با تحصیلات دانشگاهی مرتبط و با تجربه بالا

 • سابقه 14 ساله شرکت با تمرکز بر محور "تحلیل آماری"

 • مطمئن ترین شیوه تعاملی با دانشجو (ابتدا تحلیل اولیه و در صورت تایید استاد تسویه حساب کامل)

با نرم افزار لیزرل چه کارهایی می شود انجام داد؟

با نرم افزار لیزرل می توان تحلیل ها و روش های زیر را به انجام رساند (بر روی عناوین کلیک تا باز شود):

 1. مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)

  مدل سازی یا مدل یابی معادلات ساختاری یا SEM یکی از قویترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته است. این روش مجموعه ای از روش های آماری برای مدل سازی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته (مدل ساختاری یا مدل درونی) و متغیرهای پنهان و مشاهده پذیر (مدل اندازه گیری یا مدل بیرونی) می باشد که در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی کاربرد بسیار دارد.

  با نرم افزار لیزرل و اموس، نسل اول مدل سازی معادلات ساختاری که روش های کواریانس محور است و به حجم نمونه بالا و نرمال بودن توزیع داده ها نیاز دارند، قابل انجام است.

 2. تحلیل عاملی اکتشافی

  تحلیل عاملی اکتشافی، رایج ترین شکل تحلیل عاملی است. در این روش، محقق هیچ تئوری اولیه ای ندارد و سعی می کند از بارهای عاملی برای کشف ساختار عاملی داده ها استفاده کند. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر کشف می کند که چه تعداد عامل وجود دارد، آیا عامل ها با یکدیگر همبسته اند و اینکه کدام یک از متغیرهای مشاهده شده معرف بهتری برای هر عامل می باشند. این تحلیل را با نرم افزار SPSS نیز می توان انجام داد.

 3. تحلیل عاملی تاییدی

  مهمترین هدف تحلیل عاملی تاییدی، تعیین میزان توان مدل عاملی از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. این روش درصدد تعیین این مساله است که آیا تعداد عاملهایی که اندازه گیری شده اند، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می رفت، انطباق دارد یا خیر؟ (آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق). تحلیل عاملی تاییدی شامل دو مبحث مرتبه اول و مرتبه دوم می باشد.

 4. برازش مدل مفهومی

  با استفاده از نرم افزار لیزرل و شاخص های برازش مدل می توانید میزان برازش مدل مفهومی تحقیق خویش را بسنجید.

 5. تحلیل مسیر

  در تحلیل مسیر در حقیقت به بیان و توضیح روابط بین متغیرها در مدل می پردازیم. که این تحلیل را با توجه به خروجی های نرم افزار لیزرل انجام می دهیم.

خدمات شرکت: