معرفی خدمات ما در زمینه مدل سازی معادلات ساختاریویژگی های شرکت آماری اطمینان شرق

 • دارای گواهینامه صلاحیت از مرکز آمار ایران (تصویر روبرو)

 • دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت

 • دارای نماد ساماندهی از وزارت ارشاد

 • تحلیلگرانی با تحصیلات دانشگاهی مرتبط و با تجربه بالا

 • سابقه 14 ساله شرکت با تمرکز بر محور "تحلیل آماری"

 • مطمئن ترین شیوه تعاملی با دانشجو (ابتدا تحلیل اولیه و در صورت تایید استاد اخذ وجه)

با نرم افزار لیزرل چه کارهایی می شود انجام داد؟

با نرم افزار لیزرل می توان تحلیل ها و روش های زیر را به انجام رساند (بر روی علامت مربع کلیک نمایید):

 1. تحلیل عاملی اکتشافی

  تحلیل عاملی اکتشافی، رایج ترین شکل تحلیل عاملی است. در این روش، محقق هیچ تئوری اولیه ای ندارد و سعی می کند از بارهای عاملی برای کشف ساختار عاملی داده ها استفاده کند. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر کشف می کند که چه تعداد عامل وجود دارد، آیا عامل ها با یکدیگر همبسته اند و اینکه کدام یک از متغیرهای مشاهده شده معرف بهتری برای هر عامل می باشند.

 2. تحلیل عاملی تاییدی

  مهمترین هدف تحلیل عاملی تاییدی، تعیین میزان توان مدل عاملی از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. این روش درصدد تعیین این مساله است که آیا تعداد عاملهایی که اندازه گیری شده اند، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می رفت، انطباق دارد یا خیر؟ (آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق). تحلیل عاملی تاییدی شامل دو مبحث مرتبه اول و مرتبه دوم می باشد.

 3. مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

  مدل سازی معادلات ساختاری یا SEM یکی از قویترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته است. این روش مجموعه ای از روش های آماری برای مدل سازی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته (مدل ساختاری یا مدل درونی) و متغیرهای پنهان و مشاهده پذیر (مدل اندازه گیری یا مدل بیرونی) می باشد که در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی کاربرد بسیار دارد.

  با نرم افزار لیزرل، نسل اول مدل سازی معادلات ساختاری که روش های کواریانس محور است و به حجم نمونه بالا و نرمال بودن توزیع داده ها نیاز دارند، قابل انجام است.

 4. بررسی برازش مدل

  بررسی برازش مدل

 5. تحلیل مسیر

  تحلیل مسیر

آخرین نوشته ها