معرفي نرم افزار آموس يا اي موس (Amos)

نرم افزار Amos چیست؟

AMOS  مخفف عبارات Analysis of moment structures مي باشد. Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند.

نرم افزار آموس (ايموسAmos ) نرم افزاري براي مدل سازي معادلات ساختاري  است که مدل سازی معادله ساختاری را به شیوه ای ترسیمی ارائه می دهد، به نحوی که می توان به سرعت مدل ها را تعریف کرد، محاسبات را انجام داد و در صورت نیاز آن ها را به سادگی اصلاح کرد.

هرچند هدف اصلی از طراحی این نرم افزار مدل سازی است اما قابلیت اجرای مجموعه ای از تحلیل های کمی و آماری معمول نیز بوسیله این نرم افزار وجود دارد. نرم افزار Amos توسط شرکت SPSS به بازار عرضه شده است و برای اجرا نیاز به حداقل 256 مگابایت RAM و  125 مگابایت فضای آزاد بر روی دیسک است.

مروری بر مقاله هایی که تحلیل داده های آن ها بر مبنای مدل سازی قرار دارد نشان می دهد که این برنامه به خوبی جای خود را در میان برنامه های کامپیوتری موجود در زمینه مدل سازی باز کرده و به سرعت استفاده از آن در حال گسترش است. با توجه به این که در حال حاضر به روز کردن و عرضه این نرم افزار توسط شرکت SPSS انجام می شود و این نرم افزار به همراه نگارش های 16 به بعد نرم افزار SPSS عرضه می شود، تا حدودی این انتظار وجود دارد که عمومیت استفاده از آن به تدریج به اندازه عمومیت استفاده از نرم افزار SPSS شود.

Amos Graphics

استفاده از این نرم افزار به دو شیوه نوشتن برنامه به زبانVB.NET و همچنین استفاده از Amos Graphics امکان پذیر است. استفاده از هریک از روش های ذکر شده به لحاظ کار بر روی انواع مدل ها، استفاده از انواع شیوه های برآورد پارامترها و یا محاسبه انواع شاخص های برازندگی و اخذ خروجی های مختلف، مشابه یکدیگر است اما در عین حال استفاده از  Amos Graphics تاحدودی ساده تر از برنامه نویسی است چرا که استفاده از آن برمبنای ترسیم مدل تدوین شده توسط پژوهشگر قرار دارد.

مدل نظری پژوهش در مقایسه با مدل مدون در Amos

به منظور استفاده از نرم افزار Amos بایستی به تفاوت های بین مدل های تعریف شده در Amos و مدل نظری توجه داشته باشیم. مدل نظری مدلی است که پژوهشگر با توجه به مبانی و چارچوب نظری مدل تعریف کرده است. این مدل عمدتا شامل متغیرهای پنهان، معرف های مرتبط و همچنین روابط بین آن ها می باشد. در مدل نظری پژوهشگر تعریف می کند که متغیرهای پنهان قرار است با کدام معرف ها اندازه گیری شوند و اینکه متغیرهای پنهان (و احتمالا برخی متغیرهای آشکار) چگونه با یکدیگر ارتباط داشته و یا یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. مدل مدون در ایموس گرافیکس (Amos Graphics) ضمن آن که همه اجزای تعریف شده در مدل نظری پژوهش را داراست، دارای اجزای جدیدی است که برای کار با Amos وجود این اجزا یا عناصر جدید ضرورت دارد.

جزئیات بیشتر هنگام کار با Amos Graphics معمولا شامل تعریف متغیرهای خطا (خطاهای اندازه گیری و خطاهای تبیین شده یا ساختاری) و همچنین تعریف متغیرهای مرجع است.تعریف متغیر مرجع به این مسئله برمی گردد که متغیرهای پنهان  موجود در مدل فاقد ریشه و واحد اندازه گیری هستند.

برای حل بدون مقیاس بودن متغیرهای پنهان دو راه وجود دارد :

 1. استاندارد در نظر گرفتن متغیر پنهان (متغیری با میانگین صفر و انحراف معیار 1) که برای این منظور لازم است واریانس متغیر پنهان برابر 1 قرار داده شود.
 2. قرار دادن ریشه و واحد اندازه گیری یکی از متغیرهای مشاهده شده مرتبط با متغیر پنهان به عنوان ریشه و واحد اندازه گیری همان متغیر پنهان. در این حالت به متغیر مشاهده شده اصطلاحا متغیر مرجع یا معرف نشان گذار گفته می شود.

آنچه در مدل سازی معمول است استفاد از روش دوم می باشد هرچند استفاده از روش اول نیز منجر به نتایج مشابهی در برآورد پارامترها می شود. لازم به ذکر است که متغیرهای پنهان موجود در مدل (به عبارت دیگر متغیرهایی که فاقد مقیاس اندازه گیری اند) خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند :

الف– متغیرهای خطا که شامل خطای اندازه گیری در مدل های اندازه گیری و خطاهای تبیین در مدل ساختاری اند. این متغیرها اساسا متغیرهای پنهانی هستند که اندازه گیری نشده اند، مدل را تحت تأثیر قرار می دهند ولی در مدل نظری پژوهش حضور نداشته اند.

ب– متغیرهای پنهان درمدل ساختاری که هرکدام با مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده اندازه گیری خواهند شد.

مراحل اجرایی کار با Amos Graphics

به طور خلاصه چهار مرحله اجرایی زیر را برای کار با Amos Graphics  می توان نام برد:

الف. تهیه فایل داده ها با SPSS
ب. ترسیم مدل تدوین شده در صفحه میانجی.
ج. مشخص کردن جزئیات تحلیل شامل موارد مورد نیاز در خروجی وتغییر شیوه برآورد پارامترها(درصورت لزوم)
د. انجام تحلیل و برآورد پارامترها.

حال به توضيح هر کدام مي پردازيم:

الف .تهیه فایل داده های ورودی

فایل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  و به سه شکل زیر تهیه می شود:

 1. فایل حاوی داده های خام
 2. فایل حاوی ماتریس واریانس-کواریانس برگرفته از داده های خام
 3. فایل حاوی ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف معیارها برگرفته ازداده های خام

مراحل تهیه ماتریس همبستگی تا حد زیادی به تهیه فایل در قالب واریانس-کواریانس شباهت دارد اما با این حال توجه به تفاوت های آن ها نیز ضرورت دارد. یکی از مهمترین این تفاوت ها این است که در صورت تدارک داده های گردآوری شده در قالب ماتریس همبستگی ضرورت دارد که میانگی ها و انحراف معیارهای متغیرها نیز در فایل وارد شوند تا امکان برآورد پارامترها به صورت غیراستاندارد نیز فراهم شود. درحالیکه با وجود ماتریس واریانس-کواریانس امکان برآوردهای استاندارد و غیراستاندارد وجود دارد.

ب. ترسیم مدل تدوین شده در Amos Graphics

Amos Graphics  یک جعبه ابزار متنوع در اختیار کاربر قرار می دهد که با استفاده از آن ها می توان مدل تدوین شده را با کلیه جزئیات آن ترسیم کرد بلکه امکانات مختلفی را برای اجرای تحلیل و مشاهده خروجی ها در اختیار قرار می دهد. توضیح این نکته لازم است که جعله ابزار قابل مدیریت است به نحوی که می توان نشانه هایی را به آن افزوده یا از آن کم کرد.

ج. مشخص کردن جزئیات تحلیل

پس از تدارک داده ها و ترسیم مدل لازم است قبل از اجرای تحلیل برخی از جزئیات آن مشخص شوند. چنین جزئیاتی می توانند موارد متنوعی را در برگیرند اما توجه به دو نکته لازم است :

 1. تعیین مواردی که مایل هستید علاوه بر موارد پیش فرض در خروجی گزارش شوند. مانند گزارش برآوردهای استاندارد علاوه بر برآوردهای غیراستاندارد در مدل.
 2. تعیین روش برآورد پارامترها. به طور پیش فرض روش حداکثر درستنمایی برای این منظور تعریف شده است.

د. اجرای تحلیل و برآورد پارامترها

اجرای تحلیل و برآورد پارامترها را می توان آخرین مرحله در اجرای اولیه دانست. پس از اجرای اولیه تحلیل و برآورد پارامترها و شاخص های مختلف برازش و همچنین وارسی سایر خروجی ها درباره تغییر، پژوهشگر می تواند درباره تغییر و اصلاح مدل تصمیم گیری نماید.

منبع

مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos / نوشته دکتر وحید قاسمی / انتشارات جامعه شناسان.

5/5 - (18 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر دانش پژوهان را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

حدیثه دهقان

به عنوان یکی از با سابقه ترین اعضای فنی مجموعه «اطمینان شرق»، تلاش می کنم کار خود در زمینه پیگیری و انجام سفارشات تحلیل با نرم افزارهای معادلات ساختاری را به خوبی انجام دهم. شماره من در پیام رسان های ایتا، سروش، ... (برای سفارش کار یا هر گونه سوال): 09198180991

نوشته های مشابه

‫39 دیدگاه ها

 1. با سلام
  حداقل نمونه مورد نیاز برای amos چند نفره؟
  سپاسگزارم

  1. سلام
   ۲۰۰ نفر و اگر کمتر باشد حتما باید متغیر ها دارای توزیع نرمال باشند

 2. با سلام و احترام
  عصربخیر
  ببخشید 488 داده جمع آوری کردم . توزیع داده ها براساس آزمون کالموگراف اسمیرنو و شایپر ویلک نرمال نبود . مشاورین آماری و متخصصین رشته خودم اصراردارند که داده هارا دسنکاری کنم تا نرمال شود . با توجه به اینکه خودم کارهای آماری را انجام دادم الان نمیدانم چه راه حلی را انتخاب کنم . آیا نرم افزار “ای موس” می تواند جایگزین مناسبی برای spss باشد درمورد تحلیل داده ها . صمیمانه پذیرای پیشنهاد شما هستم .

  1. سلام. با توجه به این که حجم نمونه شما از ۲۰۰ نفر بیشتر هست مجوز استفاده از لیزرل و ایموس را دارید و لازم نیست حتما شرط نرمال بودن برقرار باشد.
   اگر در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده داده ها ذاتا غیر نرمال هستند و به سختی بتوان آنها را نرمال کرد.

 3. سلام. بنده یک پرسشنامه دارم با ۳۹ سوال و به تعداد ۸ تا. پرسشنامه‌ی من دارای ۳ متغیر هست می‌خواستم هزینه‌ی تحلیل آماری این پرسشنامه چقدر هست و چه مدت زمان می‌بره. با تشکر

  1. سلام. رنج قیمتی تحلیل های معادلات ساختاری ما معمولا از 300 تومان بیشتر می شود (تحلیل فصل 4 به گونه ای که تقریبا فصل 4 شما کامل می گردد). برای قیمت دقیق لازم است پرسشنامه از همکاران ما بررسی کنند.
   پرسشنامه و فرضیات و پروپوزال را از طریق واتس آپ یا ایمیل یا فرم درخواست تحلیل در همین سایت ارسال، یک روزه اعلام قیمت و زمان انجام کار خواهد شد.

 4. با سلام و وقت بخیر.
  من برای تعداد 150 پرسشنامه از لیزرل استفاده کردم اما در خروجی تحلیل ها GFI و AGFI را محاسبه نمیکند. آیا باید از نرم افزار دیگری استفاده کنم؟

  1. سلام. برای تعداد پرسشنامه کمتر از ۲۰۰ نمی توان از نرم افزار لیزرل استفاده کرد. بنابراین باید از اسمارت پی ال اس استفاده کنید.

 5. با عرض سلام و خسته نباشید
  اگر تعداد پرسشنامه ها بیشتر از 300 تا باشد ولی توزیع متغیرها غیرنرمال باشد و از نرم افزار ایموس استفاده کرده باشم و بخوام دلیل استفاده از این نرم افزار را در فصل 4 ذکر کنم چه دلیلی می تونم بیارم

  1. سلام. چون حجم نمونه بالا هست می توانید از این نرم افزار استفاده کنید. در اصل در صورتی که حجم نمونه خیلی بالا باشد می توان تقریب نرمالیتی را پذیرفت و نرمال نبودن داده ها انحرافی در نتایج ایجاد نمی کند.

 6. سلام
  برای دو گروه مستقل که نرمال هستند چگونه می توان از amos استفاده نمود؟

 7. با سلام
  من برای انجام محاسبات ارور زیر رو میده چکار باید بکنم؟
  in order to analyse data with missing observations, you must explicitly estimate means and intercepts…
  در ضمن 258 پرسشنامه جمع کردم.

 8. ببخشید برای کار کردن با این نرم افزار در حد خوب باید به امار مسلط بود؟
  کسی که کلا با امار مشکل داره تو بیشتر نرم افزارهایی که برای مدیریت ساخته شده با مشکل روبه رو خواهد شد؟

  1. بله باید به مفاهیم همبستگی و رگرسیون و اثر و شدت اثر و روایی و پایایی کاملا مسلط بود. نرم افزارهای معادلات ساختاری به سطح بالایی از دانش آماری نیاز دارند. همچنین لازم است تا حد خوبی تحلیل عاملی را بدانید.

 9. مدل های ساختاری که در ایموس ساخته شده را چگونه می توان در یک کامپیوتر دیگه اجرا کرد. من تعدادی مدل دارم که باید در سیستم دیگه باز بشه اما نمیشه.

  1. باید همه ی فایل های آن مدل را در کامپیوتر دوم کپی کنید.
   در بعضی موارد هم جواب نمیده که باید در کامپیوتر دوم مجدد ترسیم و اجرا کنید.

 10. با سلام
  در خروجی ایموس در رابطه بین متغیرها (دو متغیر)، رابطه مستقیم استاندارد (اوزان رگرسیون مستقیم) معنادار، رابطه غیرمستقیم بی معنی و مجموع تاثیرات استاندارد معنادار شده است، این را چگونه میتوانم تفسیر کنم.
  با تشکر

  1. سلام. یعنی رابطه ی مستقیمی رد نشده؟
   شاید ضرب دو رابطه در مسیر غیر مستقیم خیلی کوچک شده و یا خطا بالاست که رابطه ی غیر مستقیم رد میشود.
   رابطه کل از رابطه مستقیم و غیر مستقیم به دست می آید برای همین احتمال تایید شدن بالا هست

 11. سلام. ورژن 20 رو نصب کردم
  موقع ران کردن داده ها ارور میده تعدادی متغبر نام گاری نشدن
  هی داد ای هم نباش 4 تا نام داده نشدن ارور میده
  variable 4 unnamed

  1. سلام. احتمالا متغیرها روی هم قرار گرفته هست . نرم افزار ایموس به شدت به نام دهی حساس هست. مطالعه ی یک کتاب یا منبع خیلی می تونه بهتون کمک کنه.

 12. سلام وقت بخیر. من تعداد پرسشنامه هام حدود ۵۵ تاست با ۴۲ سوال. آیا میتونم از نرم افزار آموس برای معادلات ساختاری استفاده کنم؟نرمال بودن داده ها را نیز بررسی نکرده ام. گویا بهترین نرما فزار برای کار من اسمارت پی ال اس است. آیا میتوانم این نرافزار را به راحتی دانلود و در سیستم خود نصب کنم.؟ آیا آموزش خوبی برای کارکردن با آن میتونم تهیه کنم؟

  1. سلام. این تعداد حجم نمونه برای این تعداد سوال کافی نیست. در بهترین حالت ممکن است بتوانید با نرم افزار اسمارت پی ال اس به هدف خود برسید. زیرا در این روش و این نرم افزار ، آزادی عمل بیشتر است.
   از این وب سایت آنرا دانلود و فعال سازی نمایید: دانلود اسمارت پی ال اس نسخه 3

  1. سلام. احتمالا یا مدل خیلی بزرگ است یا داده به درستی جمع آوری نشده. به صورت امتحانی متغیرهای مدل رو کم و زیاد کنید تا مشخص بشه مشکل از کجاست.

 13. سلام
  ببخشید یه سوالی داشتم در مورد
  ضریب همگامی (Concordance coefficient)
  و ضریب استاندارد اصلی(gold standard correlation)
  امکان داره راهنماییم کنید با چه دستوری تو نرم افزار باید انجام داد؟

  1. سلام. نمی دانم
   لطفا سایر دوستان راهنمایی و اعلام نظر کنند

 14. سلام وقت بخیر،
  مقدار صریب استاندارد در اموس عدد 0.060 بدست امده اما سطح معنادارای کمتر از 0.05. این یعنی فرضیه تایید می شود؟

 15. سلام. در ایموس حجم نمونه بر اساس متغیر ههای پیشایند میانجی و پیامد است؟یا فقط بر اساس متغیر های پیشایند؟
  برای مثال: در کار من 6 متغیر پیشایند 1 متغیر میانجی و 7 متغیر پیامد وجو د دارد. لطفا بفرمایید حجم نمونه چند نفر باید باشد؟ و چرا؟ با تشکر

  1. سلام. برای ایموس حداقل 200 نمونه نیاز هست. بنابراین حجم جامعه رو تعیین و برای محاسبه حجم نمونه در فرمول کوکران بذارین.

 16. سلام وقت بخیر
  من نرم افزار amos رو مدل داخلش رسم کردم برای گرفتن آزمون نرمالیتی هنگام اجرا بهم خطای کارکتر میده امکانش هست راهنمایی کنید چطور درستش کنم؟

 17. سلام من برای کار تحقیقی خودم می‌خوام به بررسی چند متغیر در ابتلا به بیماری بپردازم و میخوام از مدل ساختاری استفاده کنم فقط مشکل من این است که متغیر وابسته من بیماری مثلاً دیابت است که می‌خوام ببینم چه متغیرهای در آن نقش دارد حال چه مستقیم چه غیر مستقیم آیا میشه از تحلیل مسیر استفاده کرد یا چون متغیر وابسته اسمی است نمیشه این کار کرد؟ و اگر نمی‌شه چه روش آماری بهتر است.
  ضمنا من روی اینکه این کار را روی افرادیکه که مبتلا است انجام بدم یا در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا مانده ام

  1. سلام. اگر متغیر وابسته دیابتی یا غیردیابتی بودن باشه باید از هر دو گروه استفاده کرد. و روش های رگرسیون لوژستیک، خوشه بندی و … پیشنهاد میشه

 18. سلام. من وقتی میخوام دادهامو وارد ایموس کنم، وارد نمیشه. انگار ایموس با فایل داده ها ارتباط نداره، امکان داره به خاطر تفاوت ورژن بین دو نرم افزار باشه؟

  1. سلام. فکر نکنم علت این مشکل، تفاوت ورژن بین دو نسخه باشه.
   نام فایل فارسی نباشد یا اینکه در فولدری با نام فارسی قرار نداشته باشد

 19. سلام وقتتون بخیر برای پژوهش معادلات ساختاری با جامعه امار ۲۰۰ نفر آموس بهتر یا smart pls؟)رابطه بین متغیر های مشاهده شده۱ و متغیرهای مکنون ۲ می باشد )ممنونم میشم راهنماییم کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه