معرفی خدمات "اطمینان شرق" در زمینه

مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل و ایموس

ما آماده ارائه خدمات ویژه و تخصصی در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری یا SEM با نرم افزارهای لیزرل (Lisrel) و اموس (Amos) می باشیم. در وب سایت ما از مطالب آموزشی بهره ببرید، محصولات ما را مشاهده و در صورت نیاز خریداری نمایید و در صورتی که نیاز به تحلیلگر خبره و مطمئن معادلات ساختاری داشته باشید، کافی است به ما تلگرام یا تلفن بزنید.

امیدواریم بتوانیم به عنوان یک شرکت آماری دانش محور نقش خود را در زمینه ارائه خدمات تخصصی تحلیل آماری و معادلات ساختاری به خوبی ایفا نماییم.

اهم خدمات آماری ما به قرار عناوین زیر می باشد. ضمنا در ادامه با ویژگی های منحصر به فرد این شرکت، و همچنین انواع تحلیل هایی که با لیزرل و ایموس می شود انجام داد آشنا خواهید شد:

 


نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل

روش معادلات ساختاري چیست؟

هنگامی که محقق بخواهد مدل خاصی را از لحاظ روابط بین متغیرهای تحت بررسی بیازماید، از روش معادلات ساختاری استفاده می کند. برای این منظور لازم است که ماتریس کواریانس متغیرهای اندازه گیری شده تحلیل شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کواریانس تحلیل می شود، تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری است.

امروزه مدل سازی معادلات ساختاری به عنوان یکی از روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات در علوم اجتماعی، روانشناسی و همچنین علوم مدیریتی بسیار متداول و محبوب شده است. روشی که در آن از مجموعه ای از روشهای آماری استفاده شده و به پژوهشگر این امکان را می دهد که فرضیات و یا مدل نظری خود را با داده های واقعی تجزیه و تحلیل نماید. 

تعریف مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازي معادلات ساختاري عبارتست از ارائه و بررسي مدل مفهومي با توجه به متغيرهاي تحقيق.

اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید گفت؛

یکی از قوی ترین و مناسب ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل سازی علی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته است.

این روش مجموعه ای از روشهای آماری برای مدل سازی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته (مدل ساختاری) و متغیرهای پنهان و مشاهده پذیر (مدل اندازه گیری) می باشد که از روش های تجزیه و تحلیل عاملی، رگرسیون و یا تجزیه و تحلیل مسیر تشکیل شده است.

این روش امکان برقراری چندین رابطه را به صورت همزمان به محقق می دهد که از این رو به آن مدل رگرسیون چندگانه گفته می شود.

خروجی لیزرل

خروجی لیزرل

مدل سازی معادلات ساختاری موارد زیر را دنبال می کند:

 1. مدل سازی روابط بین متغیرهای مستقل (برون زا) و وابسته (درون زا)
 2. مدل سازی متغیرهای پنهان (مکنون)
 3. مدل سازی خطاهای اندازه گیری متغیرهای مشاهده پذیر
 4. آزمون فرضیات استنباط شده از ادبیات مورد بررسی به کمک داده های عینی (تجزیه و تحلیل مسیر)

قابل ذکر است روش پیش فرض نرم افزار لیزرل در مدل یابی معادلات ساختاری، روش بیشینه احتمال (Maximum Likelihood) می باشد.

تاريخچه مدل یابی معادلات ساختاری

هر چند مدل يابي معادلات ساختاري فقط در 30  یا 40 سال اخير شکل برجسته اي براي تحليل داده ها يافته است، اما مفهوم آن براي نخستين بار نزديک به 80 سال پيش زيست شناس معروف سووال رايت در دانشگاه شيکاگو معرفي کرد. او نشان داد که روابط خطي بين متغيرهاي مشاهده شده را مي توان به شکل نمودار مسير و ضرايب مسير همراه آن نمايش داد.

رايت توانست از طريق ترسيم رديابي علي و مسيرهاي همراه آن در نمودار، رابطه ساختاري خطي بين متغيرها را بر پايه قواعد بسيار ساده به دست آورد. رايت اين روش را در ابتدا براي محاسبه همبستگي مورد انتظار بين ويژگي هاي مشاهده شده اشخاص مورد نظر درباره فرضيه وراثت ماندل و بعد از آن براي انواع کلي تر روابط ميان اشخاص مورد استفاده قرار داد.

شکل جديد تحليل خطي ساختاري علاوه بر نمايش نمودار مسير شامل فرمول بندي جبري مدل نيز هست. اين دو شکل معادل يکديگرند و اجراي تحليل در برنامه LISREL  به کاربر امکان مي دهد بر پايه هر کدام از اين دو نوع نمايش، مدل مورد نظر را در رايانه انتخاب کند.

رويکرد تحليل مسير موقعي عالي است که تعداد متغيرهاي درگير با رابطه مورد نظر در حد متوسط باشد، اما وقتي تعداد متغيرها زياد باشد اين نمودار پيچيده و پر زحمت مي شود. در اين صورت، نوشتن روابط به صورت نمادي راحت تر خواهد بود. دستور العمل SIMPLIS  در نرم افزار LISREL  معرف مثال هايي براي هر دو نوع نمايش است و انطباق و مشابهت بين مسيرها و معادلات ساختاري را روشن مي سازد.

بررسي روش هاي رياضي و آماري مورد نياز براي مطالعه روايي سازه ها و اندازه گيري نفوذ آنها، به توسعه روشي به نام تحليل عاملي منجر شد. شکل جديد آن تا حد بسيار زيادي مديون کارهاي ترومن کلي و ال.ال.ترستون است که تحليل تک عاملي اسپيرمن را به تحليل کاملا عمومي چند عاملي تبديل کردند. کارل جارزکاگ نير اخيرا تحليل عاملي تاييدي را به شکل اکتشافي آن افزوده است. اين دو شکل براي مقاصد مختلفي به کار مي رود. تحليل عاملي اکتشافي يک روش رسمي اکتشاف است و فرد را قادر مي سازد که روابط بين متغيرهايي را که هرگز در داده هاي اصلي يا حتي در همبستگي هاي بين متغيرها آشکار نيست مشاهده کند.


ویژگی های شرکت آماری اطمینان شرق

 • دارای گواهینامه صلاحیت از مرکز آمار ایران (تصویر روبرو)

 • دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت (قابل مشاهده در پایین صفحات سایت)

 • دارای نماد ساماندهی از وزارت ارشاد (قابل مشاهده در سایت اصلی شرکت)

 • تحلیلگرانی با تحصیلات دانشگاهی مرتبط و با تجربه بالا

 • سابقه 14 ساله شرکت با تمرکز بر محور "تحلیل آماری"

 • مطمئن ترین شیوه تعاملی با دانشجو (ابتدا تحلیل اولیه و در صورت تایید استاد تسویه حساب کامل)

با نرم افزار لیزرل چه کارهایی می شود انجام داد؟

با نرم افزار لیزرل می توان تحلیل ها و روش های زیر را به انجام رساند (بر روی عناوین کلیک تا باز شود):

 1. مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)

  مدل سازی یا مدل یابی معادلات ساختاری یا SEM یکی از قویترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده و چند متغیره است که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چندین متغیر مستقل و وابسته است. این روش مجموعه ای از روش های آماری برای مدل سازی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته (مدل ساختاری یا مدل درونی) و متغیرهای پنهان و مشاهده پذیر (مدل اندازه گیری یا مدل بیرونی) می باشد که در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی کاربرد بسیار دارد.

  با نرم افزار لیزرل و اموس، نسل اول مدل سازی معادلات ساختاری که روش های کواریانس محور است و به حجم نمونه بالا و نرمال بودن توزیع داده ها نیاز دارند، قابل انجام است.

 2. تحلیل عاملی اکتشافی

  تحلیل عاملی اکتشافی، رایج ترین شکل تحلیل عاملی است. در این روش، محقق هیچ تئوری اولیه ای ندارد و سعی می کند از بارهای عاملی برای کشف ساختار عاملی داده ها استفاده کند. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر کشف می کند که چه تعداد عامل وجود دارد، آیا عامل ها با یکدیگر همبسته اند و اینکه کدام یک از متغیرهای مشاهده شده معرف بهتری برای هر عامل می باشند. این تحلیل را با نرم افزار SPSS نیز می توان انجام داد.

 3. تحلیل عاملی تاییدی

  مهمترین هدف تحلیل عاملی تاییدی، تعیین میزان توان مدل عاملی از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. این روش درصدد تعیین این مساله است که آیا تعداد عاملهایی که اندازه گیری شده اند، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می رفت، انطباق دارد یا خیر؟ (آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق). تحلیل عاملی تاییدی شامل دو مبحث مرتبه اول و مرتبه دوم می باشد.

 4. برازش مدل مفهومی

  با استفاده از نرم افزار لیزرل و شاخص های برازش مدل می توانید میزان برازش مدل مفهومی تحقیق خویش را بسنجید.

 5. تحلیل مسیر

  در تحلیل مسیر در حقیقت به بیان و توضیح روابط بین متغیرها در مدل می پردازیم. که این تحلیل را با توجه به خروجی های نرم افزار لیزرل انجام می دهیم.

سلام؛

1- بهترین راه ارتباط با ما (سفارش تحلیل یا سایر درخواستها) واتساپ می باشد.

2- براي خريداري محصولات اگر در سايت عضو شويد بهتر است، زيرا در آینده با ورود به محيط کاربري خود مي توانيد به محصولات خريداري شده دسترسي داشته باشيد. البته بدون این اقدام نیز خریداری محصول و دریافت لینک آن براحتی امکان پذیر است.

3- براي جستجو در میان کامنت ها از ctrl+f استفاده کنيد. ضمنا امکان جستجو در محتوای سایت از نوار بالای صفحات وجود دارد.

شرکت آماری اطمینان شرق

Open chat
1
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
Powered by