حوزه هاي کاربردي تحليل عاملي در ليزرل

 

1- تحليل عاملي در روانسنجي و روانشناسي

اسپيرمن دريافت که بين نمرات دانش اموزان در مدرسه ،در موضوعات ظاهرا غير مرتبط ،همبستگي مثبت وجود دارد.پس از وي ريموند کتل ،کار او را گسترش داد و او از يک تئوري چندعامله براي توضيح هوش استفاده کرد. وي به شدت از تحليل عاملي در روانسنجي طرفداري مي کرد.

تحليل عاملي در روانسنجي براي تشخيص فاکتورها، از نتايج تستها  به کار گرفته مي شود.
براي مثال، دانشمندان در تحقيقات هوش پي بردند که افرادي که در امتحان توانايي زبان نمره بالايي ميگيرند، در تست هاي ديگري که نيازمند توانايي زبان هستند، نيز موفق هستند، که محققين اين عامل را هوش زباني ناميدند. هرچند تحليل عاملي براي يافتن عامل ها در حيطه هاي وسيع مانند شخصيت ،رفتار،عقايد و... به کار مي رود.

 

همچنين از تحليل عاملي در روانسنجي براي ارزيابي اعتبار يک ابزار به وسيله يافتن اينکه " آيا ابزار مورد نظر واقعاً فاکتور مورد مطالعه را اندازه گيري ميکند؟"به کار مي رود.

 

مزايا:

1.    کاهش تعداد متغيرها : دو يا چند عامل درقالب يک عامل شناخته مي شود
2.    تشخيص گروه متغيرهاي وابسته به يکديگر

 

معايب:

1.    تحليل عاملي زماني که داده ها معتبر باشد، مناسب است.حال انکه در روانشناسي، که محققان، اغلب به اقداماتي با اعتبار کم ، متکي هستند مانند خودسنجي، که اين مي تواند مشکل ساز باشد.

2.    تحليل عاملي برمبناي استفاده از ابتکار است که "يک راه حل مناسب است حتي اگر کاملا درست نباشد"(ريچارد بي دارلينگتون). بر داده هاي مشابه که از طريق مشابه فاکتوربندي شده اند، مي تواند بيش از يک تفسير انجام شود.

 

2- تحليل عاملي در بازاريابي

گام هاي اساسي

گام هاي اساسي در اين زمينه عبارتند از:

    شناسايي خصوصيات اصلي محصول که مشتري براي ارزيابي کالا از آنها استفاده مي کند.

    استفاده از تکنيک هاي کمي تحقيقات بازاريابي به منظور جمع آوري داده ها از مشتريان هدف

    وارد نمودن داده ها به يک برنامه آماري و اجرا کردن پروسه تحليل عاملي.

    استفاده از نتايج تحليل عاملي و خصوصيات(عامل ها) به منظورطراحي مفهومي محصول

 

جمع آوري داده ها

جمع آوري داده ها عموماً از طريق روش هاي مختلف تحقيقات بازاريابي انجام مي شود. سئوالات پيمايشي از پاسخ دهندگان مي خواهد که نمونه محصول را ارزيابي کنند و يا در مورد خصوصيات محصول نظر بدهند. عموماً  پنج تا بيست خصوصيت کلي انتخاب مي شود مانند سهولت در دسترسي، وزن، دقت، دوام محصول، رنگ محصول، قيمت و اندازه. خصوصياتي که انتخاب مي شوند بر حسب اينکه محصول مورد مطالعه چه چيزي باشد مي تواند متغير باشد. داده هاي جمع آوري شده براي چند محصول، کدگذاري شده و وارد نرم افزارهاي آماري مانند R، SPSS، SAS، Stata  و SYSTAT و LISREL مي شود.

 

تحليل داده ها

تحليل داده ها، عامل هايي که داده ها را توضيح مي دهند جدا مي کند. تحليل عاملي يک تکنيک وابستگي متقابل است. مجموعه کاملي از روابط متقابل مورد بررسي قرار مي گيرند. هيچ نوع خاصي از متغيرهاي وابسته، متغيرهاي مستقل يا روابط علت و معلولي وجود ندارد. تحليل عاملي فرض مي کند که تمامي داده ها مي توانند به ابعاد مهم کوچکي کاهش يابند. اين کاهش به اين دليل ممکن است که خصوصيات با يکديگر مرتبطند. درجه اي که به هر خصوصيت داده مي شود تا حدي نتيجه تأثير ساير خصوصيات است. درجه  همبستگي بين نمره خام اوليه و نمره عامل نهايي، بار عاملي ناميده مي شود. دو رهيافت کلي براي تحليل عاملي وجود دارد." تحليل مؤلفه هاي اصلي"(واريانس کل در داده ها فرض مي شود) و "تحليل مؤلفه هاي مشترک"(که در ان واريانس مشترک در نظر گرفته مي شود.)

 

مزايا

    هم خصوصيات عيني و هم خصوصيات ذهني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

    تحليل عاملي مي تواند در کشف ابعاد پنهاني که ممکن است با تجزيه و تحليل مستقيم نتوان به آنها دست يافت به کار رود.

    ساده و کم هزينه است.

 

معايب

    استفاده بهينه و کامل از اين روش مستلزم توانايي محقق در جمع آوري مجموعه کاملي از خصوصيات محصول است. اگر خصوصيات اصلي و مهم محصول از قلم بيفتد، اعتبار روش خدشه دار مي شود.

    نامگذاري و انتخاب فاکتورها يا عوامل ، مستلزم داشتن دانش پيش زمينه اي است، چرا که ممکن است چندين خصوصيت  محصول به دلايل ناآشکاري به يکديگر همبسته باشند.

 

3- ساير حوزه ها

تحليل عاملي همچنين مي تواند در ساير حوزه ها همچون علوم فيزيکي و نيز در اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد.

شرکت آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب

براي انجام معادلات ساختاري با Lisrel & Amos

انجام مدل سازي معادلات ساختاري با نرم افزارهاي ليزرل و آموس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت تخصصي نرم افزارهاي Eviews و Microfit:

eviews-iran.ir

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري پي ال اس:

smartpls.ir

 

سايت تحليل سلسله مراتبي -ahp- با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

تماس با تحليلگر Lisrel و يا Amos 

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743  (مشاوره تلفني ليزرل)

09198180991   (داراي تلگرام)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526 (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام :

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

دانلود

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

نماد اعتماد را در تمام صفحات سايت مي توانيد ببينيد.

اصالت يک وب سايت را با گواهي هاي قانوني آن مي توان سنجيد